Płatności

Ceny i metody płatności

  1. Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT, cła oraz inne opłaty.
  2. Klient może wybrać następujące metody płatności:
    1. przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy 85 8131 0005 0018 9284 2000 0010. W tym przypadku realizacja Zamówienia rozpoczęta zostanie po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia przyjęcia Zamówienia, zaś produkcja zamówionych towarów rozpoczęta zostanie po wpłaceniu zaliczki lub całej ceny zamówienia na rachunek bankowy Sprzedawcy. Towar po opłaceniu całej ceny zamówienia, zostanie wydany (wysłany) zgodnie z warunkami zamówienia;
    2. gotówką przy odbiorze osobistym - płatność w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy po wcześniejszej wpłacie zaliczki (wpłata zaliczki jest koniecznym warunkiem rozpoczęcia produkcji zamóionych towarów).  W tym przypadku realizacja Zamówienia zostanie dokonana po przesłaniu Klientowi przez Sprzedawcę potwierdzenia  przyjęcia Zamówienia, zaś produkcja zamówienia rozpoczęta zostanie po dokonaniu wpłaty zaliczki za zamówienie. Towar wydany zostanie w punkcie odbioru osobistego Sprzedawcy po opłaceniu gotówką całej ceny zamówienia;
  3. Sprzedawca na stronach internetowych Sklepu informuje Klienta o terminie w jakim jest on zobowiązany dokonać płatności za Zamówienie. W przypadku braku płatności przez Klienta w terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Sprzedawca po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zapłaty z wyznaczeniem stosownego terminu może odstąpić od Umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.